pojem trojí odpovědnosti u firmy BG

Přispět k tomu, abychom naše životní prostředí zachovali v dobrém stavu , by měl každý z nás. Především i ekonomika, respektive všechny podniky by měly být vyzváni k odpovědnosti vůči dnešní světové populaci, jakož i vůči generacím následujícím.

Firma BG se cítí této odpovědnosti dostát:

Právě vývojem technologie výroby to začíná. Inovační BG produkty jsou šetrné k lidským i přírodním zdrojům díky jejich ucelenému životnímu cyklu , počínaje surovinami a stavebními hmotami přes výrobní postup, až po recyklovatelnost.

Nejlepší kvalita je pro výrobky značky BG nezbytnou podmínkou, čímž se dosahuje vysoké životnosti a následně k úsporám prostředků. Není nic tak neekologického a zároveň neúsporného jako krátkodobá životnost výrobku.

S výrobky FILCOTEN se daří tyto požadavky splnit optimálně:

Zredukováním hmotnosti o 70% oproti tradičnímu betonovému výrobku stejné světlé šířky , nám inovace FILCOTEN umožňuje mnohem více šetřit surovinové zdroje.

Nižší hmotnost prvku taktéž značně redukuje objem vyprodukovaného CO2 při přepravě.

Nižší hmotnost též zjednodušuje manipulaci ve skladu a samotná pokládka na stavbě je mnohem lehčí a produktivnější.

Plně automatizovaná výroba znamená pro zaměstnance firmy BG konec těžké manipulace , tedy i v tomto směru významné zlepšení pracovních podmínek.

Výrobní provoz je téměř bezhlučný, naši zaměstnanci mohou na pracovišti působit bez protihlukové ochrany.

Dobrou tečkou na závěr je fakt, že hmota spojená vlákny FILCOTEN se skládá čistě z minerálních materiálů. Nejsou použity žádné umělé hmoty, čímž je produkt FILCOTEN zcela recyklovatelný


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značka BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept