Pojem trojakej zodpovednosti spoločnosti BG

Prispievať k tomu, aby sme si naše životné prostredie zachovali v dobrom stave by mal každý z nás. Predovšetkým i ekonomika, respektíve všetky podniky by mali byť vyzvané k zodpovednosti voči dnešnej svetovej populácii, ako aj voči budúcim generáciám.

Spoločnosť BG cíti takúto zodpovednosť:

Začína to práve vývojom technológie výroby. Inovované BG produkty sú šetrné k ľudským aj k prírodným zdrojom vďaka ich ucelenému životnému cyklu, počnúc surovinami a stavebnými hmotami cez výrobný postup, až po recyklovateľnosť.

Nejlepšia kvalita je pre výrobky značky BG nevyhnutnou podmienkou. Tým sa dosahuje vysoká životnosť a následne aj úspora prostriedkov. Nie je nič tak neekologické a zároveň neúsporné ako krátkodobá životnosť výrobku.

S výrobkami FILCOTEN sa darí tieto požiadavky splniť optimálne:

Zredukovaním hmotnosti o 70% oproti tradičnému betónovému výrobku rovnakej svetlej šírky, nám inovácia FILCOTEN umožňuje oveľa viac šetriť surovinové zdroje.

Nižšia hmotnosť prvku taktiež značne redukuje objem vyprodukovaného CO2 pri preprave.

Nižšia hmotnosť tiež zjednodušuje manipuláciu v sklade a samotné pokladanie na stavbe je oveľa ľahšie a produktívnejšie.

Automatizovaná výroba znamená pre zamestnancov firmy BG koniec ťažkej manipulácie , teda významné zlepšenie pracovných podmienok.

Výroba je takmer bezhlučná a naši zamestnanci môžu pracovať aj bez protihlukovej ochrany.

Dobrá správa na záver je, že hmota spojená vláknami, z ktorej sa FILCOTEN vyrába, pozostáva s čisto z minerálnych materiálov. Nepoužívajú sa žiadne umelé hmoty, čím je produkt FILCOTEN úplne recyklovateľný.


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značkou BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept