Šta je FILCOTEN?

FILCOTEN je tehnologija proizvodnje betona budućnosti.

U inovativnom procesu proizvodnje, mešanjem i obradom staklenih vlakana, cementa i drugih aditiva, dobija se visokokvalitetan proizvod. Tim posebnim postupkom omogućuje se proizvodnja veoma čvrste, lagane i otporne kanalice.

Kombinacija materijala, visoke koncentracije vlakana i visokokvalitetnog betona otvara potpuno nove perspektive. Filcoten ima do 20 puta veću količinu staklenih vlakana u poređenju sa klasičnim betonom. Vlakna ovde deluje popit mikroarmature koja ima statički učinak sve do same površine elementa. Već i vrlo mala debljina zida tako dobija na čvrstoći za sve zahteve opterećenja.

U beton ugrađena staklena vlakna daju materijalu Filcoten osobine, koje se dosta razlikuju od klasičnog betona:

Naša nova sirovina se sastoji od mineralnih materijala i može se potpuno reciklirati, jer ne sadrži veštačke komponente.

BG se fokusira na održivost


Home . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept