Zonat e përdorimit

Niveli i ngarkesës A 15 kN

Sipërfaqe të cilat kryesisht përdorën nga këmbësoret dhe çiklistet, si dhe sipërfaqe te ngjashme si p.sh. sipërfaqe të gjelbëruara.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec

Niveli i ngarkesës B 125 kN

Trotuar, zonat e këmbësoreve si dhe sipërfaqe të ngjashme si dhe parkingje për vetura.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Niveli i ngarkesës C 250 kN

Kjo vlen vetëm për kanalet e drenazhimit të cilat përdorën në tokë dhe të cilat mund të përdorën maksimalisht deri ne 0,5 m prej vijës kufizuese brenda ne rruge dhe 0,2 m ne trotuar. Si dhe shiriti i pashkelur anësorë në rrugë.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Niveli i ngarkesës D 400 kN

Shiritat rrugore (edhe rrugët për këmbësore), shiritat anësore të rrugëve, sipërfaqet për parking dhe sipërfaqe të ngjashme.

FILCOTEN pro

Niveli i ngarkesës E 600 kN

Zonat jopublike, ku ka presion te larte me peshe si psh. rrugët në zona industriale.

FILCOTEN pro


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept