Apendiksat

Përgjegjës për përmbajtjen e versionit ne gjuhen me foto dhe tekst:

Hydro BG Group GmbH sh.p.k.
Tringe Smajli, 1
10000 Pristina
Telefon: +386(49)811-100
Emaili: office-ks@bg-company.com
Numri i Regjistrimit te kompanisë: 70969580
Gjykata per regjistra: Pristina

Njoftimi i përdorimit të Google Analytics

Kjo Webfaqe përdor Google Analytics, një shërbim i web analytics ofruar nga Google Inc, për të mundësuar analizat e përdorimin tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga përdorimi i Google Analytics në lidhje me përdorimin tuaj të internetit (duke përfshirë IP adresën e juaj) do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhen atje. Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të internetit, përpilimin e raporteve mbi veprimtarinë e internetit për operatorët e internetit dhe sigurimin e tjera me faqen e internetit dhe të shërbimeve të lidhura. Google nuk do të shoqërojnë IP adresa juaj me ndonjë të dhënat e tjera të mbajtura nga Google. Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni për përpunimin e të dhënave për ju nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e lartpërmendur.

Cookies

When you visit a website the site can use the web browser to place a cookie on the computer of the website visitor. A cookie is a small text file which is used to store information. If the user visits the site again later, the website can read the data of the previously stored cookie and so determine, for example, whether the user has visited the site before, and in which areas of the website the user is particularly interested.

The legal basis for the use of cookies comes from the Trade Regulation Act 1994, the Telecommunications Act 2003, and the Data Protection Act 2000

Find more information about cookies on Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

Changing Cookie Settings

It is possible to define how the web browser handles cookies in the web browser settings, particularly as to which cookies are allowed or denied. Where exactly these settings can be found depends on the web browser. Detailed information can be found using the help function of your web browser. If the use of cookies is limited, full functionality of our website is no longer possible under certain circumstances.

Cookies used on this website


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept