FILCOTEN tec & tec mini me kornize te galvanizuar

FILCOTEN tec mini

Gjatësia 1000 mm
Korniza: E galvanizuar
Gjerësia 130 mm
Dimensionet 100 mm
Pa rënie
Lartësia 80 mm
Pesha pa kornizës 9,1 kg

Parimisht mund të përdorën në çdo vend kanalet FILCOTEN tec mini, ku ka ngarkese maksimale deri ne Kl. C 250 sipas EN 1433 ne të.

FILCOTEN tec

Gjatësia 1000 mm
Korniza: E galvanizuar
Gjerësia 123 mm | 171 mm | 221 mm
Dimensionet 100 mm | 150 mm | 200 mm
Me apo pa rënie
Lartësia 135 - 185 mm l 190 mm | 195 mm
Pesha pa kornizës 13,0 - 18,7 kg l 22,2 kg | 28,8 kg

Parimisht mund të përdorën në çdo vend kanalet FILCOTEN tec, ku ka ngarkese maksimale deri ne Kl. C 250 sipas EN 1433 ne të.

Mbulesat për kanalet për drenazhim FILCOTEN tec & tec mini


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept