FILCOTEN pro & pro mini me kornizë te gize, te galvanizuar apo me çelik te pandryshkshëm

FILCOTEN pro mini

Gjatësia 1000 mm
Kornizë: te gize, te galvanizuar apo me çelik te pandryshkshëm
Gjerësia 138 mm | 188 mm | 238 mm | 360 mm
Dimensionet 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm
Pa rënie
Lartësia 60/80 mm | 100/120/170 mm | 100/120/200 mm | 120 mm
Pesha pa kornizës 9,1-11,1 kg / 16,3-24,2 kg | 19,3-28,5 kg | 37,9 kg

Parimisht mund të përdorën në çdo vend kanalet për drenazhim FILCOTEN pro mini ku ka ngarkese deri ne Kl. E 600 kN sipas EN 1433 ne te.

FILCOTEN pro

Gjatësia 1000 mm
Kornizë: te gize, te galvanizuar apo me çelik te pandryshkshëm
Gjerësia 124 mm | 174 mm | 222 mm | 287 mm
Dimensionet 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm
Me apo pa rënie
Lartësia 142-195 mm | 210-260 mm | 265-315 mm | 360/460 mm
Pesha pa kornizës 18,3 - 26,1 kg | 31,1 - 39,2 kg | 44,8 - 54,8 kg | 77,3 - 110,7 kg

Parimisht mund të përdorën në çdo vend kanalet për drenazhim FILCOTEN pro ku ka ngarkese deri ne Kl. E 600 kN sipas EN 1433 ne te.

Mbulesat për kanalet për drenazhim FILCOTEN pro & pro mini


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept