FILCOTEN light & light mini

FILCOTEN light mini

Gjatësia 1000 mm
Gjerësia 126 mm
Dimensionet 100 mm
Pa rënie
Lartësia 55 mm
Pesha pa kornizës 7,7 kg

Parimisht mund të përdoren kanalet për drenazhim FILOCETEN light mini ne çdo vend ku ka ngarkese maksimale deri ne Kl. C 250 kN sipas EN 1433 që peshon mbi të.

FILCOTEN light

Gjatësia 1000 mm
Gjerësia 119 mm | 171 mm
Dimensionet 100 mm | 150 mm
Me apo pa rënie
Lartësia 115 - 165 mm l 150 mm
Pesha pa kornizës 10,7 - 16,0 kg l 19,7 kg

Parimisht mund të përdoren kanalet për drenazhim FILOCETEN light ne çdo vend ku ka ngarkese maksimale deri ne Kl. C 250 kN sipas EN 1433 që peshon mbi të.

Mbulesat për kanalet për drenazhim FILCOTEN light & light mini


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept