Progresi i FILCOTEN:

BG-Graspointer prodhon prej themelimit të saj ne vitin 1963 produkte te betonit. Kryesisht kanale te drenazhimit për ndërtimin e rrugëve dhe sistemeve te trafikut rrugor dhe hekurudhor.

Kanalet e drenazhimit te BG-se të përbëra me cement beton me përbërje te dheut, karakterizohet me masivitetin, stabilitetin dhe përdorimit të gjithanshëm. Përmes cilësisë te dëshmuar mund të qëndroj BG-Graspointer në vendin e liderit, vite me radhë në tregun e ndërtimeve te thella posaçërisht me pesha te renda. Ne zonat e kopshteve dhe vendeve të gjasshme ku nuk duhet te ketë shume ngarkese për kanalet për drenazhim ka mungesë ne treg: Pesha e lartë, e cila nuk ishte reduktuar për shkak të peshës të betonit normal, materialet e tjera të tilla si kanale betoni me polimer ose plastike në këto segmente të tregut kanë qenë sistemet dominuese.

Në vitin 2000, Friedrich Graspointer kishte vizionin e prodhimit dhe shpërndarjes të kanaleve te drenazhimit të cilat kombinohen me përparësitë e betonit klasik (stabilitetit dhe masivitetit) dhe kanalet me beton polymer (te holla dhe te lehta).

Ne vitin 2002 z. Graspointer adaptoi procedurat e përpunimit të betonit dhe ëndrra ju shndërrua në realitet.

Me bashkëpunim të ngushtë dhe pune progresive me specialistët u krijua një asortiment i kanaleve të lehta me fibra, te cilat mund te prodhohen ne mënyrë të plote automatike

Historiku i ndërmarrjes BG


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept