Prednosti FILCOTEN-a

Filcoten tehnologija omogućava Vam brojne prednosti

  1. Lagani elementi zahvaljujući inovativnom procesu proizvodnje, čime se smanjuju transportni troškovi i skraćuje vreme ugradnje
  2. Ušteda na resursima
  3. Upotreba čistih mineralnih sirovina čuva životnu sredinu, a proizvodi se u potpunosti mogu reciklirati
  4. Visoka otpornost posledica je velikog udela vlakana kao vezivnog materijala
  5. Unapređena otpornost na udar olakšava manipulaciju i ugradnju
  6. Glatka unutrašnja površina omogućava najbolju odvodnju
  7. Spoljni profili na kanalima služe za bolju vezu sa okolnim betonom
  8. Udubljenja na spoljašnjoj površini poboljšavaju stabilnost

Home . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept