Briga za čovekovu sredinu kod BG-a kao strategija

Da bi naš svet očuvali takvim kakav je danas, svaki pojedinac treba dati svoj doprinos. Ali pre svih, privreda je ta koja mora preuzeti odgovornost – odgovornost za današnjicu, kao i za buduće generacije.

BG se oseća pozvanim da preuzme tu odgovornost:

Ona započinje već u fazi razvoja proizvoda. Inovativni BG proizvodi štede resurse i u skladu su sa životnom sredinom tokom celog životnog ciklusa proizvoda, počevši od izbora sirovina, preko proizvodnog procesa do konačne mogućnosti potpunog recikliranja. Najviši kvalitet je za sve BG proizvode obaveza, jer dugi životni vek proizvoda takođe znači i uštedu na resursima. Nema ništa lošije za očuvanje čovekove sredine od kratkog veka trajanja ugrađenih proizvoda!

S FILCOTEN-om se taj zahtev ispunjava optimalno:

Kroz 70%-tno smanjenje težine u poređenju sa uobičajenim betonskim proizvodima istih svetlih otvora, FILCOTEN pruža veliki doprinos u očuvanju resursa.

Uštedu u težini znači i znatno smanjenje emisije CO2 pri transportu.

Manipulacija na skladištu, kao i na gradilištu pri ugradnji takođe je lakša i jednostavnija.

Potpuno automatizovani proizvodni proces omogućava radnicima mnogo bolje uslove rada.

U toku proizvodnje se ne stvara skoro nikakva buka.

I na kraju, FILCOTEN je proizvod isključivo od mineralnih sirovina. Ne primenjuju se nikakvi veštački elementi, tako da se FILCOTEN proizvodi mogu u potpunosti reciklirati.


Home . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept