Utvikling av FILCOTEN:

BG-Graspointner har produsert betongvarer siden selskapets oppstart i 1963. Fortrinnsvis avvanningsrenner, pre-monterte komponenter til jernbane, og trafikksystemer til veibygningssektoren.

BG avvanningsrenner av jordfuktig sementbetong utmerket seg ved deres soliditet, stabilitet og bredde i bruksområder. Slik har BG-Graspointner vært i stand til å oppnå og fastholde en ledende markedsposisjon innenfor engineering. I sektoren for havbruk, landskapsarkitektur og tilsvarende, hvor høy bæreevne ikke er avgjørende, hadde BGs betongrenner en konkurreansemessig ulempe, som det inntil nylig har vært umulig å rette opp: rennenes vekt. Denne har det ikke har vært mulig å redusere, grunnet betongens egenskaper. Andre materialer, som polymerbeton eller plast, har vært de dominerende materialene innenfor avvanningsrenner.

I 2000 hadde Friedrich Graspointner en visjon om å produsere avvanningsrenner som kunne kombinere fordelene ved klassisk betong, f.eks stabilitet og soliditet med fordelene ved polymerbetongrenner, som er tynnveggede og lette.

I 2002 leste Graspointner om en produksjonsprosess som kunne opfylle ønsket hans.

Gjennom tett samarbeid og intensivt utviklingsarbeid med spesialister, har en ny produktportefølje, bestående av lette avvanningsrenner, fremstilt av fiberforsterket betong, blitt til: FILCOTEN, fremstilt ved et fullt automatisert produksjonsanlegg.

Corporate history of BG


Hjem . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept