Impresum

Zodpovedný za obsah slovenskej jazykovej verzie vrátane všetkých obrázkov a textov:

Hydro BG s.r.o.
Adresa: 900 52 Kuchyňa 586

Tel. +421 (0) 34 797 96 22
Email: office-sk@bg-company.com

IČO: 34137122

Výpis z Obchodného registra: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13363/B
www.hydrobg.sk

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.“

Cookies

When you visit a website the site can use the web browser to place a cookie on the computer of the website visitor. A cookie is a small text file which is used to store information. If the user visits the site again later, the website can read the data of the previously stored cookie and so determine, for example, whether the user has visited the site before, and in which areas of the website the user is particularly interested.

The legal basis for the use of cookies comes from the Trade Regulation Act 1994, the Telecommunications Act 2003, and the Data Protection Act 2000

Find more information about cookies on Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

Changing Cookie Settings

It is possible to define how the web browser handles cookies in the web browser settings, particularly as to which cookies are allowed or denied. Where exactly these settings can be found depends on the web browser. Detailed information can be found using the help function of your web browser. If the use of cookies is limited, full functionality of our website is no longer possible under certain circumstances.

Cookies used on this website


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značkou BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept