Hva er FILCOTEN?

FILCOTEN er morgendagens produksjonsteknologi for betongprodukter.

Denne høykvalitets-, fiberforsterkede betongkompositten er fremstilt ved blanding og bearbeiding av fiber, sement og tilslag. Den spesielle produksjonsmetoden muliggjør fremstilling av meget stabile, og lette renner med tynne vegger.

Kombinasjonen materialsammensetning og høyt fiberinnhold åpner opp for helt nye perspektiver. Muligheter som ikke lar seg utnytte ved bruk av tradisjonell betong, er nå tilgjengelige. Fiberinnholdet i FILCOTEN-rennene er 10-20 ganger høyere enn i tradisjonelle, fibermodifiserte betongrenner. Fibrene fungerer som en mikroforsterkning, noe som har positiv effekt på produktets trykk- og strekkfasthet. Til tross for sine svært tynne vegger er FILCOTEN-rennene ytterst trykk-og strekkfaste.

Glassfibrene som er integrert i betongen gir FILCOTEN egenskaper som skiller seg vesentlig fra tradisjonell betong:

FILCOTEN er produsert av rene, mineralske råvarer, og er er 100% resirkulerbart. FILCOTEN inneholder ikke plast.

Fokus på bærekraftige løsninger


Hjem . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept