„Konsekwentny” ekorozwój

Aby utrzymać nasze środowisko w takim stanie w jakim się ono obecnie znajduje, każdy pojedynczy człowiek musi wnieść swój wkład.
Przede wszystkim jednak także gospodarka czy wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane przejąć odpowiedzialność – odpowiedzialność w stosunku do ludności zamieszkującej dziś świat jak i wszystkich następnych generacji.

BG czuje się odpowiedzialną za wypełnienia tego zobowiązania:

Rozpoczyna się to już podczas rozwoju produkcji. Innowacyjne wyroby są przyjazne dla zasobów naturalnych i środowiska podczas całego swego cyklu życia, począwszy od surowców i materiałów budowlanych, poprzez cykl produkcyjny aż do zdolności do recyklingu.

Najwyższa jakość wyrobu to wymóg niezmienny, z tego wynika bardzo długa trwałość, a w dalszej konsekwencji ochrona zasobów naturalnych. A to dlatego, że nic nie jest mniej ekologiczne niż krótki cykl życia produktu.

Stosując FILCOTEN optymalnie uda się sprostać tym wymaganiom:

Dzięki 70%-wej redukcji wagi w porównaniu do tradycyjnych wyrobów o tej samej wielkości nominalnej innowacyjna technologiaFILCOTEN wnosi ogromny wkład w ochronę zasobów surowcowych.

Mniejsza waga elementów znacznie zmniejsza procentowo emisję CO2 w czasie transportu.

Ze względu na redukcję wagi do 30% przeładunek w magazynie i podczas montażu na miejscu jest znacznie lżejszy i łatwiejszy.

W związku z w pełni zautomatyzowanym cyklem produkcji nasi pracownicy nie muszą już przemieszczać dużych ciężarów, co również znacznie polepsza warunki w miejscu pracy.

Podczas produkcji niemal nie istnieje hałas, tak że nasi pracownicy są w stanie pracować bez środków ochrony przed hałasem.

Wreszcie wzmocniony włóknem materiał kompozytowy FILCOTEN składa się z czysto mineralnych materiałów budowlanych. Nie stosuje się żadnych tworzyw sztucznych, tym samym wyroby FILCOTEN są całkowicie zdolne do recyklingu.


Startseite . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN jest marką firmy BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept