Co to jest FILCOTEN?

FILCOTEN jest technologią produkcji wyrobów betonowych jutra.

W nowatorskim procesie produkcji poprzez mieszanie i przetwórstwo włókien, cementu oraz kruszyw produkowany jest wysokiej jakości materiał kompozytowy. Dzięki temu specjalnemu sposobowi można wyprodukować bardzo stabilne, posiadające cienką ściankę , lekkie elementy konstrukcyjne.

Matryca powstała z dużego dodatku włókien w połączeniu z wysokowartościowym betonem otwiera całkowicie nowe perspektywy dla klasycznego materiału budowlanego jakim jest beton, który stosowany był dotąd do produkcji  korytek odwodnienia liniowego. FILCOTEN jako materiał budowlany posiada aż 20-krotnie większą dawkę włókien w porównaniu z betonami modyfikowanymi włóknem. Dzięki temu włókna działają jak mikro zbrojenie, które oddziaływanie statycznie sięga aż do  strefy powierzchniowej wyrobu budowlanego. Już w przypadku niewielkiej grubości ściany elementu wykonanego w technologii FILCOTEN uzyskuje  się jego dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.

Zatopione w betonie specjalne włókna sprawiają, że materiał budowlany FILCOTEN otrzymuje właściwości, które odróżniają go znacznie od zwykłego betonu:

Składający się z materiału kompozytowego mineralny materiał budowlany podlega w całości recyklingowi, ponieważ w żadnym wypadku nie są stosowane tworzywa sztuczne.

BG stawia na zrównoważony rozwój


Startseite . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN jest marką firmy BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept