Čo je to FILCOTEN?

FILCOTEN je výrobná technológia betónových výrobkov budúcnosti.

V novodobom výrobnom procese vzniká zmiešaním vlákien, cementu a prísad vysokokvalitná vláknami spojená hmota. Tento špeciálny postup umožňuje výrobu tenkostenných, ľahkých, a zároveň vysoko stabilných výrobkov.

Hmota s veľkým podielom vlákien v kombinácii s vysokopevnostným betónom otvára úplne nové perspektívy pre klasický stavebný betón , ktorý sa doteraz používal pre odvodňovacie žľaby. FILCOTEN má 20 násobne väčší podiel vlákien v porovnaní s betónom spevneným modifikovanými vláknami. Vlákna FILCOTENU sa správajú ako mikroarmatúra staticky vystužujúca stavebný diel v celej jeho štruktúre až k povrchovým častiam. Aj keď má FILCOTEN tenké steny dosahuje vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu.

Sklené vlákna v spojení s betónom dávajú stavebnému materiálu FILCOTEN vlastnosti, ktoré sa značne odlišujú od klasického betónu:

Vláknobetón z minerálnych surovín je úplne recyklovateľný, neobsahuje žiadne umelé hmoty.

BG vsádza na trojakú zodpovednosť


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značkou BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept