FILCOTEN belastningsklasser

Belastningsklasse A 15 kN -1-1,5 tonn

Områder for fotgjengere og syklister. Grønne lunger.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec

Belastningsklasse B 125 kN -12 tonn

Gangstier, fortau, parkeringsplasser og garasjer.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Belastningsklasse C 250 kN - 25 tonn

Områder for kjøpesenter, bensinstasjoner og lastebiltrafikk.

Gjelder kun tilkoblinger / avvanningsrenner ved fortauskanter, som kan strekke seg 0,5 m inn i kjørebanen og 0,2 m inn på fortauet målt fra fortauskanten samt for utrafikkerte områder i veien, som midtrabatter.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Belastningsklasse D 400 kN - 40 tonn

Kjørebaner og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.

FILCOTEN pro

Belastningsklasse E 600 kN - 60 tonn

Områder med tung trafikk, havner og containeranlegg.

FILCOTEN pro

Belastningsklasse F 900 kN - 90 tonn

Tunglastområder, containerhavner og flyplasser.

FILCOTEN pro

 


Hjem . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept