Предимства на продуктите FILCOTEN

Технологията FILCOTEN ви осигурява много предимства:

  1. По-ниско тегло благодарение на иновативна технология на производство, намалени разходи за транспорт и по-бърз монтаж.
  2. Щадящ околната среда и устойчив както в производството така и като готов продукт.
  3. Екологичен продукт благодарение на използваните единствено минерални материали – напълно рециклируем.
  4. Високи стойности на натиск и опън благодарение на нов иновативен композитен материал с фазерни влакна.
  5. Подобрена устойчивост на удар за по-сигурено транспортиране и монтаж.
  6. Гладка вътрешна повърхност гарантираща най-добри стойности на оттичане.
  7. Грапава външна повърхност осигуряваща добра свръзка с подложния бетон и настилката.
  8. Задълбочената външна стена на улея гарантира сигурно закрепване в бетонния фундамент.

Начална страница . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN е марка на BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept