Vývoj FILCOTEN

Firma BG-Graspointner vyrába už od svojho založenia roku 1963 betonové výrobky. Najviac sú to však odvodňovacie žľaby, káblové žľaby pre železnice a krajnicové prefabrikáty. BG odvodňovacie žľaby zo zavlhého cementového betónu sa vyznačujú svojou masívnosťou, pevnosťou a mnohorakými možnosťami použitia. Preto spoločnosť BG Graspointner dosiahla o niekoľko rokov vedúce postavennie na domácom trhu v Rakúsku v oblasti inžinierských stavieb, hlavne v líniovom odvodnení pre ťažkú premávku a mohla ďalej expandovať do ostatných európskych krajín. Pri líniovom odvodnení napr. rodinných domov, záhradných plôch a stavieb podobného charakteru , kde nie je pre žľabový prvok rozhodujúcim kritériom vysoká záťaž alebo odolnosť, mali doteraz tieto betónové žlaby určité nevýhody v podobe vyššej hmotnosti, ktorá sa na základe vlastností klasického betónu nedá redukovať. Žľaby z ostatných materiálov, ako napr. polymérbetón alebo umelá hmota, doteraz dominovali v nižších triedach zaťaženia.

V roku 2000 přišel Friedrich Graspointner s víziou, vyrábať a predávať odvodňovacie žľaby, ktoré by spájali výhody klasických betónových žľabov, ako napr. pevnosť a stabilitu s výhodami polymérbetónových žľabov, teda nízku hmotnosť a menšie rozmery.

V roku 2002 upútal pozornosť Friedricha Graspointnera odborný článok popisujúcí výrobný postup, ktorý mohol premeniť jeho želanie na skutočnosť.

Úzka spolupráca so špecialistami a intenzívny vývoj umožnili vznik niečoho nového - ľahkých odvodňovacích prvkov z vláknobetónu, ktoré sa začali vyrábať v plne automatizovanej prevádzke.

začiatok sériovej výroby a uvedenie na trh FILCOTEN


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značkou BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept