Области на приложение

Клас на натоварване A 15 kN

Пешеходни зони, които се използват предимно от пешеходци и колоездачи и зони с подобно натоварване, напр. зелени площи, паркове и градини.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec

Клас на натоварване B 125 kN

Тротоари, пешеходни площи и зони с леко натоварване, паркинги и гаражи.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Клас на натоварване C 250 kN

Важи за решетки/отводнителни улеи в областта на бордюра които стигат на разстояние от макс. 0,5 m от ръба на тротоара към пътното платно и на 0,2 m към тротоара както и на ленти от пътното платно без движение по тях.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Клас на натоварване D 400 kN

Ленти за движение, улици (също и пешеходни), странични ленти на улици, паркинги и зони с подобно натоварване.

FILCOTEN pro

Клас на натоварване E 600 kN

Непублични зони за движение с голямо натоварване на осите, като напр. логистични и индустриални зони.

FILCOTEN pro


Начална страница . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN е марка на BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept