„Последователна“ устойчивост при BG

За да запазим околната среда във вида в които се намира е необходимо всеки един от нас да даде своя принос. Преди всичко обаче икономиката съответно компаниите трябва да поемат повече отговорност – отговорност както към днешното население така и към следващите генерации.

BG се чувства задължен да следва този отговорност:

Това започва при разработването на продукти. Иновативните продукти на BG са щадящи за ресурсите и екологични по време на всички цикли на експлоатация. Започвайки от суровините през технологията на производство и до възможността за рециклиране.

Най-добро качество за BG-продуктите е задължително изискване, по-този начин се увеличава жизнения цикъл и времето за експлоатация на продукта и в последваща степен се щадят ресурси. Защото нищо не е по-малко екологично от кратък жизнен цикъл на продуктите!

С FILCOTEN успяваме да изпълним оптимално тези изисквания:

С намаляването на теглото на FILCOTEN до 70% в сравнение с улеите от обикновен бетон със същия размер FILCOTEN дава своя принос за опазване на природните ресурсите.

Намаленото тегло спомага за значително намаляване на отделяниете газове от CO2 при транспорт.

Благодарение на намаленото тегло на 30% преместването в склада и монтажа на място са значително облекчени.

В следствие на напълно автоматизираната технология на производство служителите на BG-Graspointner не се налага да вдигат тежко, което значително подобрява условията на работа.

По време на производството почти не се вдига шум и по този начин не се налага на служителите да носят тапи за уши.

И най-важното е, че композитния фазербетон FILCOTEN се състой само от минерални строителни материали. Не се използват никакви пластмаси и по-този начин продуктите FILCOTEN са напълно рециклируеми.


Начална страница . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN е марка на BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept