Vývoj FILCOTEN

Závody BG-Graspointner vyrábějí již od svého založení roku 1963 betonové výrobky, v největší míře jsou to odvodňovací žlaby, prefabrikáty pro železnice a silniční prefabrikáty. BG odvodňovací žlaby ze zvlhčeného cementového betonu se vyznačují svojí masivností, pevností a mnohotvárnými možnostmi použití. Proto produkce BG Graspointner dosáhla během několika let v oblasti inženýrských staveb, zejména u liniového odvodnění pro těžký provoz, vůdčího postavení na domácím trhu v Rakousku a mohla se dále rozvíjet do ostatních zemí Evropy. U liniového odvodnění např. rodinných domů, zahradních ploch a staveb podobného charakteru , kde není pro žlabový prvek rozhodujícím kritériem vysoká zatížitelnost nebo odolnost, měly doposud tyto betónové žlaby určité nevýhody v podobě vysoké hmotnosti, která se na základě vlastností klasického betonu nedá redukovat. Žlaby z ostatních materiálů , jako např. polymerbeton nebo umělá hmota,dosud dominovaly v nižších třídách zatížení .

V roce 2000 přišel Friedrich Graspointner s vizí , vyrábět a prodávat odvodňovací žlaby, které by spojily výhody klasických betónových žlabů , jako např. pevnost a stabilitu s výhodami polymerbetonových žlabů, tedy nízkou hmotnost a menší rozměry.

 

V roce 2002 upoutal pozornost Friedricha Graspointnera odborný článek popisující výrobní postup, který mohl proměnit jeho přání ve skutečnost.

 

Těsná spolupráce se specialisty a intenzivní vývoj dali vzniknout něčemu novému, lehké odvodňovací prvky z vláknobetonu, které se začaly vyrábět v plně automatizovaném provozu.

Historie firmy


Home . Impresum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

Filcoten je značka BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept