Kontinuerlig fokus på bærekraftighet

Hver enkelt er ansvarlig for å bidra til å bevare miljøet.
Men næringslivet har et enda større ansvar gjennom valgene de foretar, et ansvar overfor dagens globale befolkning og for alle fremtidige generasjoner.

Vi føler oss forpliktet til å akseptere dette ansvaret:

Det begynner allerede i produktutviklingsfasen. De innovative produktene ivaretar og sparer naturressurser og er miljøvennlige gjennom hele sin livssyklus, fra råvarer, via produksjonsprosessen og til det ferdige produktet, og gjenvinningsfasen.

Høy kvalitet er et vesentlig parameter for BG-produktene, noe som resulterer i svært lang levetid. Som en ytterligere konsekvens, betyr dette også bevaring av naturressursene. Det finnes ikke noe mindre miljøvennlig enn produkter med kort levetid!

FILCOTEN oppfyller disse kravene på en optimal måte:

Miljøvennlig, grunnet opptil 70% vektreduksjon sammenlignet med konvensjonelle betongrenner.

Reduksjonen i vekt reduserer utslipp av CO2 under transport.

Vekten gjør håndteringen enkel, samt rask og sikker.

Den fullt automatiserte produksjonsprosessen gjør at våre medarbeidere ikke trenger å løfte tungt. Dette gir betydelig forbedrede vilkår på arbeidsplassen.

Det er også så godt som ingen støyforurensning under produksjonen. Som en konsekvens av dette behøver ikke våre medarbeidere hørselvern når de er på jobb.

Til slutt, fiberforsterket kompositt, FILCOTEN, består av rene, mineralske råvarer. FILCOTEN-produktene er dermed fullt resirkulerbare.


Hjem . Imprint .
to navigation
Select language:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigate here:

FILCOTEN by BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept