Področje uporabe

Obremenitveni razred A 15 kN

Prometne površine, kot so: peš-poti, kolesarske steze, zelene površine in podobno.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec

Obremenitveni razred B 125 kN

Pločniki, površine za pešce ipd., parkirne površine in parkirni boksi za avtomobile.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Obremenitveni razred C 250 kN

Velja za kanalete za odvodnjavanje ob robovih vozišč, ki lahko sežejo max. 0,5m na vozišče in 0,2m na pločnik. Uporabljajo se tudi za neprometne odstavne pasove na cestah.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Obremenitveni razred D 400 kN

Vozišča ob cesti (tudi peš-poti), odstavni pasovi ob cesti, parkirne površine in primerne utrjene prometne površine.

FILCOTEN pro

Obremenitveni razred E 600 kN

Zaprte prometne površine, ki so povozne z visokimi kolesnimi obremenitvami, kot npr. prometne poti v gradbeni industriji.

FILCOTEN pro


Domanča stran . Imprint .
zur Navigation
Sprache auswählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN je znamka BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept