Çka është FILCOTEN?

FILCOTEN është teknologjia e prodhimit për produktet betonit të nesërmes.

Teknologjia e prodhimit për produktet konkrete të së nesërmes. Në një proces të prodhimit të ri, një cilësi të lartë material i përbërë nga fibrat prodhohet nga përzierja dhe përpunimi i fibrave, çimentos dhe agregatet. Përmes kësaj procedure special prodhohen pjesët e holla dhe të lehta.

Filozofia e përqindjes se larte të fibrave ne kombinim me beton me performanca të larte, hap perspektiva krejtësisht të reja për betonin klasik, I cili është përdorur deri me tani për prodhimin e kanaleve për drenazhim. FILCOTEN ka një përmbajtje 20-fish me te larte me krahasim me betonin tjetër qe përdoret.  Kështu qe fibrat duken si pjese përbërëse statike e elementeve ne qoshe. Kështu qe FILCOTEN me ketë mënyrë arrin force te larte ndaj presionit dhe bymimit dhe tkurrjes.

Betoni me përmbajtje te fibrave të veçanta i japin materialit FILCOTEN karakteristikë  e cila dallon shumë prej betonit normal:

Elementet të përbëre nga materialet minerale përbehen prej fibrave dhe janë plotësisht të reciklueshme, sepse nuk ka plastik në përmbajtje.

BG përqendrohet në qëndrueshmërinë


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept