Obszary zastosowania

Klasa obciążenia A 15 kN

Obszary ruchu, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów a także porównywalne powierzchnie, takie jak np. obszary zielone.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec

Klasa obciążenia B 125 kN

Chodniki, strefy ruchu pieszego i porównywalne nawierzchnie, parkingi samochodów osobowych i parkingi wielopoziomowe.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Klasa obciążenia C 250 kN

Obowiązuje tylko dla stosowania korytek odwadniających w obszarach skrajnych, mierzonych od krawężnika, maksymalnie mogących sięgać 0,5 m w jezdnię i 0,2 m w chodnik, jak również dla nieprzejezdnych odcinków bocznych ulic.

FILCOTEN light
FILCOTEN tec
FILCOTEN pro

Klasa obciążenia D 400 kN

Jezdnie ulic (także ciągi piesze), boczne odcinki dróg, powierzchnie parkingowe i porównywalne utwardzone nawierzchnie ruchu.

FILCOTEN pro

Klasa obciążenia E 600 kN

Niepubliczne powierzchnie ruchu, które są przejeżdżane z wysokim obciążeniem kołowym, np. drogi w budownictwie przemysłowym.

FILCOTEN pro


Startseite . Impressum .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN jest marką firmy BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept